2021-2022 SEN數學輔導班

對象:小一 至小六學生

價錢:初小$250/1小時 ;高小$270/1小時

時間:請查閱poster

30/7 或之前報名,每堂可減$20,享優惠價: 每堂學費 初小$230;高小$250

2021-2022 暑期數學遊戲班

課程內容:透過數學遊戲,訓練邏輯思維、
                  觀察力及空間感培養。

對象       :升K3至升小六學生

人數       :每班 2 - 4 人

優惠       :30/7 或之前報名,每堂可減$10 

2021-2022 暑期數學溫故知新班

課程內容:重溫一些已學過之課題內容

對象       :升小二至升小六學生

日期       19/7 — 28/8(共6堂)

人數       :每班 2-5